Årsmøde 30. marts 2016

FORUM VOJENS
INDKALDER TIL ÅRSMØDE
30. marts 2016 kl. 19:00 i SE-Arena.
Dagsorden i henhold til vedtægt.
Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før årsmødet.
Vedtægt kan hentes her.

Foreningen Forum Vojens stiftet 16. september 2015

Forum Vojens er en forening, der har som mål at styrke og synliggøre Vojens som attraktiv handels-, erhvervs- og bosætningsby.

Forum Vojens udspringer af Vision Vojens, der var et lokalt forankret udviklingsprojekt faciliteret af Haderslev Kommune.