Forum Vojens øremærker 400.000 kr. til initiativer fra byens borgere

30. marts 2016
Pressemeddelelse
Forum Vojens øremærker 400.000 kr. til initiativer fra byens borgere
Forum Vojens lancerede på sit første årsmøde den 30. marts 2016 i SE Arena et nyt initiativ med etableringen af et forum for aktivitetsgrupper, hvor initiativrige borgere eller grupper af borgere med ambitioner om at gøre noget aktivt for byen kan få støtte og opbakning.
Siden etableringen for godt et halvt år siden har Forum Vojens iværksat en række initiativer sagde Peter Lambæk Nielsen, formand for Forum Vojens, i sin beretning og uddybede: "Vi har en projektgruppe, der arbejder med en helhedsplan for halområdet. Vi har sat fokus på en forskønnelse af Rådhuscentret. Vi sidder med i en projektgruppe, der skal udfærdige en detailhandelsstrategi for Haderslev Kommune. Vi har nedsat en projektgruppe, der sammen med DSB skal udarbejde og gennemføre en helhedsplan for banegårdspladsen og banegårdsbygningen. Vi arbejder sammen med Haderslev Kommune om at få organiseret de mange gode kræfter, der arbejder på at få sat Vojens på landkortet indenfor motorsport. Vi nedsætter nu en arbejdsgruppe med ansvar for at få gennemført en arkitektkonkurrence for midtbyen. Og flere aktiviteter vil blive sat i søen".
Men Forum Vojens er også opmærksomme på, at der bør ske noget borgernært og synligt på kort sigt. Meget gerne på initiativer fra borgere med gode ideer til gavn og glæde for byen. "Derfor har vi netop besluttet at etablere et forum for aktivitetsgrupper under Forum Vojens, hvor borgere eller grupper af borgere med ambitioner om at gøre noget aktivt for byen kan få støtte og opbakning" siger Peter Lambæk Nielsen og fortsætter: "Af de 900.000 kr., vi har fået bevilget af Haderslev Kommune i 2016, har vi derfor besluttet at afsætte 400.000 kr. til aktivitetsgrupperne. Vi er åbne overfor gode ideer, man gerne vil have opbakning til. De primære krav er, at det er borgernært og synligt, har interesse for en bredere kreds end gruppens egne medlemmer, bidrager til at gøre byen attraktiv at bo og leve i, og ikke kan kategoriseres som en kommunal serviceopgave".
Såfremt man ønsker at etablere en aktivitetsgruppe udfylder man en ansøgning og fremsender til sekretæren. Nærmere instruks og ansøgningsblanketten kan findes på www.forumvojens.dk

For yderligere oplysninger, kontakt Formand Peter Lambæk Nielsen, tlf. 4034 1856, mail peter.l.nielsen@mail.tele.dk

Forum Vojens er en forening, der har som mål at styrke og synliggøre Vojens som attraktiv handels-, erhvervs- og bosætningsby. Forum Vojens udspringer af Vision Vojens, der var et lokalt forankret udviklingsprojekt faciliteret af Haderslev Kommune.