Masterplan for Vojens midtby

Pressemeddelelse
27. februar 2017

Vojens midtby skal være mere rekreativ

En masterplan skal skabe en grøn og rekreativ bymidte i Vojens.

“Masterplanen skal bruges som styringsredskab til meget vigtige fornyelser i Vojens”, fortæller Karl Posselt, der er en af tovholderne i arbejdet med masterplanen og næstformand i Forum Vojens.

“Otte områder i Vojens bymidte er udpeget som de steder, hvor der skal gøres en indsats for at forandre oplevelsen af Vojens.” Karl Posselt opfordrer borgerne i Vojens om at melde sig som frivillige for at gøre en indsats, der kan skabe en bølge af små ændringer og fælles begejstring. Masterplanen har konkrete forslag til små og store indsatser, der én efter én kan iværksættes på initiativ fra borgere.

Masterplanen peger på en række virkemidler:
-    grønnere bymiljø
-    mødesteder og aktiviteter for alle aldre
-    tryghed og inspiration
-    bedre forbindelser mellem byen på hver side af jernbanen
-    omdannelse af tomme butikker til boliger

Masterplanen er et initiativ fra Forum Vojens, der er en forening stiftet af borgere. Foreningen arbejder for at udvikle Vojens til at være en mere aktiv og attraktiv by for mennesker i alle aldre.

Masterplanen vil blive fremlagt og debatteret på årsmødet i Forum Vojens 30. marts 2017 kl. 19.00. Jeg håber, at mange ved den lejlighed har lyst til at høre mere og give deres besyv med, il redaktionen for mere information:

Kontakt venligst Karl Posselt på mobil: 23 92 03 69

Masterplan_Vojens_A4_22.02.2017