Søg bestyrelsen om penge til lokale initiativer

Oprettelse af aktivitetsgrupper

En aktivitetsgruppe kan oprettes af bestyrelsen eller af borgere, der ønsker at gennemføre et projekt eller skabe aktivitet.

Der er ikke sat begrænsninger for typer eller omfang af projekter og aktiviteter. Forudsætningen for at en aktivitetsgruppe kan startes op under Forum Vojens er at:

 • formålet understøtter Forum Vojens formålsparagraf
 • det har en bredere almen interesse (end blot for medlemmerne af gruppen)
 • det skaber noget udvikling, aktivitet eller synlighed
 • gruppen og dens oplæg er godkendt af Forum Vojens' bestyrelse.

Forum Vojens støtter gerne op om gruppen og dens aktiviteter. Behov for økonomisk støtte eller support fra bestyrelsen kan beskrives under punktet "støtte".

Bemærk at økonomisk støtte i størst muligt omfang skal imødekomme følgende fire grundprincipper, for aktivitetsgrupperne med særlig fokus på pkt. 1. og pkt. 4:

 1. Borgernært og synligt.
 2. Realisering af projekterne og de langsigtede mål i Vision Vojens.
 3. Som katalysator for vækst, udvikling og realiseringen af Vision Vojens.
 4. Formål, der ikke er en offentlig kerneopgave.

Sådan kommer man i gang:

 1. Aktivitetsgruppens formand udfylder og fremsender oplæg per e-mail til sekretæren melcher@outlook.dk.
 2. Bestyrelsen drøfter oplægget og beslutter hvorvidt det umiddelbart opfylder forudsætningerne.
 3. Bestyrelsen inviterer gruppen til at fremægge og motivere oplægget overfor bestyrelsen.
 4. Oplægget og aktivitetsgruppen godkendes.
 5. Der skal eventuelt være en kontaktperson fra den kommunale forvaltning for at sikre, at aktiviteterne koordineres med eventuelle kommunale opgaver.
 6. Aktivitetsgruppens holder efter nærmere aftale bestyrelsen orienteret om gruppens aktiviteter.
 7. Aktivitetsgruppen har nødvendige ansvars- og ulykkesforsikringer, som dækker aktiviteten.

Download ansøgningsskema til aktivitetsgruppe:

Ansøgning - aktivitetsgruppe - pdf

Ansøgning - aktivitetsgruppe - word