Søg om penge til lokale initiativer – ansøgningsfrist 1. december 2019

Bestyrelsen for Forum Vojens afsætter hvert år en pulje, hvorfra borgere og foreninger kan søge penge til at gennemføre et projekt eller skabe en aktivitet.

Har du et godt initiativ, så send en ansøgning senest den 1. december 2019
Du finder retningslinjer og ansøgningsskema her.

Eksempler på tidligere bevillinger:

Petanquebane i Rådhuscenteret kr. 75.000
Discgolfbane i fritidscenteret kr. 40.000
Tilskud til kunstgræsbane i fritidscenteret kr. 100.000
bål- og shelterhytter v. blå spejdere kr. 150.000
Affaldsindsamlingsdag 2017 kr. 3.000
Renovering af Jegerup Kirkesti kr. 50.000